storitve čiščenja in sanacije

V kolikor imate zamašene odtoke v kuhinji, kopalnici, ali na WC-ju, in je čiščenje edina rešitev, vam hitro in kvalitetno očistimo umazanijo v odtokih. Čiščenje kanalizacije poteka hitro, pri tem pa vam ne poškodujemo obstoječe kanalizacije.

Čiščenje kanalizacije lahko izvedemo z različnimi postopki.

– Mehansko čiščenje kanalizacije
– Visokotlačno čiščenje kanalizacije

Poskrbimo, da bo vaša kanalizacija v brezhibnem stanju. V dogovorjenem času vam delo opravimo kvalitetno in hitro. Naše cene so ugodne. Omogočamo sanacijo kanalizacije brez izkopov, brez prekopavanja in razkopavanja. Sanacije izvajamo s kvalitetnimi materiali in sodobno opremo.

Točkovna sanacija
V primerih, ko pride samo na enem, točkovnem mestu do poškodbe kanalizacijske cevi, se cev lahko sanira s t.i. epoksidnim impregniranim vložkom.

Sanacija kanalizacije brez izkopa:
Lahko se zgodi, da pušča cev, ki je ravno pod cesto. Za zamenjavo bi bilo potrebno zapreti cesto in prekopati celotno traso.

Ne želite prekopati celotnega dvorišča, vrta ali parkirišča?
Za vas je primeren poseben postopek za sanacijo kanalizacije brez izkopa. Moje podjetje ima že izkušnje pri takih sanacijah, smo primerno opremljeni in vaša cev bo sanirana brez dodatnih izkopov in razkopavanja. Poleg tega, da izvedba sanacije potrebuje le majhno deolvno območje, je izvedba precej hitrejša od klasične metode. Po opravljeni sanaciji bodo fekalije ponovno odtekale brez problemov.

Čistimo suho strojno čiščenje prezračevalnih sistemov (krtačenje odvoda in dovoda),
mokro strojno čiščenje prezračevalnih sitemov (kemično, penomat).

Dezinfekcija prezračevalnih sistemov
čiščenje prezračevanja v večjih trgovskih centrih, gostinskih objektih, industrijskih objektih ali javnih stavbah.  

Ventilacijski ali klimatizacijski sistem v prostorih, v katerih se tvori vnetljiv prah ali maščobna para, se mora redno pregledovati, usedli prah ali nabrana maščoba pa odstraniti vsaj vsake tri mesece. Vsi ostali tako ventilacijski kot prezračevalni sistemi pa se morajo pregledati vsaj enkrat letno.

Čistimo suho strojno čiščenje prezračevalnih sistemov (krtačenje odvoda in dovoda),
mokro strojno čiščenje prezračevalnih sitemov (kemično, penomat).

Dezinfekcija prezračevalnih sistemov
čiščenje prezračevanja v večjih trgovskih centrih, gostinskih objektih, industrijskih objektih ali javnih stavbah.  

Ventilacijski ali klimatizacijski sistem v prostorih, v katerih se tvori vnetljiv prah ali maščobna para, se mora redno pregledovati, usedli prah ali nabrana maščoba pa odstraniti vsaj vsake tri mesece. Vsi ostali tako ventilacijski kot prezračevalni sistemi pa se morajo pregledati vsaj enkrat letno.