Čiščenje prezračevalnih sistemov

Izvajamo suho strojno čiščenje prezračevalnih sistemov (krtačenje odvoda in dovoda) in mokro strojno čiščenje prezračevalnih sitemov (kemično, penomat).

Izvajamo čiščenja prezračevalnega sistema

Dezinfekcija prezračevalega sistema

Izvajamo čiščenje prezračevanja v:
– večjih trgovskih centrih (rešetke, klimati, ventilatorji, kanali), 
– gostinski objekti (odvoddovod kuhinje – kuhinjske nape, koleno nape, vertikala, ventilator)
– industrijski objekt (klimati, ventilatorji, odvodidovodi industrijskih hal, upravnih stavb, varilnih linij, talilnih peči….)
– javne stavbe (šole, vrtci, domovi starejših občanov, zdravstveni domovi, bolnišnice…)

Izvajamo tudi dezinfekcijo in razkuževanje celotnega prezračevalnega sistema.

Pred in po čiščenju

Kaj pravi zakonodaja?

Ventilacijski in prezračevalni sistemi, ki so v stiku z živili, so predmet nadzora državnih inšpekcijskih služb, saj lahko ogrožajo varnost človeka.

Na osnovi:
– Zakona o varnosti in zdravja pri delu (RS, 5699),
– Zakona o varstvu pred požarom (RS, 7193),
– Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur.l. RS, št. 8999) ter
– Pravilnika o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur.l. RS št. 422002)
– Pravilnikom o tehničnih normativih za ventilacijske in klimatizacijske sisteme, ki v 50.členu narekuje, da

Ventilacijski ali klimatizacijski sistem v prostorih, v katerih se tvori vnetljiv prah ali maščobna para, se mora redno pregledovati, usedli prah ali nabrana maščoba pa odstraniti vsaj vsake tri mesece. Vsi ostali tako ventilacijski kot prezračevalni sistemi pa se morajo pregledati vsaj enkrat letno.

Izvajanje čiščenja prezračevalnega sistema