Prodaja črpališč

Črpališče je namenjeno odvajanju vode tam, kjer le-te ni možno odvesti težnostno. Za to je potrebno prečrpavanje vode na višji nivo. Sestavljena so iz komor, pri čem ena služi za črpanje s črpalko, ostale pa služijo kot zadrževalni bazen, čistilni jašek, ali razbremenilnik.

(*)Pri gradnji kanalizacijskih vodov se za prečrpavanje odpadnih vod vključijo črpališča. Odpadno vodo je potrebno prečrpavati zaradi izenačevanja višinskih razlik. Črpališče sestavljajo: jašek, potopne črpalke, nivojska stikala, protipovratni ventil, zaporni ventil, tlačni cevovod, lestev, podest, lovilna rešetka in pokrov.
Črpališče lahko vgradimo na nepovozno ali povozno površino do osne obremenitve 125 KN. Na dnu gradbene jame je potrebno izdelati podložni beton, ki mora biti usklajen z globino dotoka oziroma višino črpališča. Črpališče postavimo na podložni beton, sidramo, položimo armature, podlijemo in zalijemo betonski venec. Ko je črpališče zasuto in zasipni material utrjen, izdelamo še armirano betonsko ploščo na pohodni oziroma povozni površini.
Točna navodila za vgradnjo in montažo kupec dobi skupaj s proizvodom.
Črpališče je sestavljeno iz naslednjih standardnih elementov:
Jašek izmer D = 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 3000mm
Višina : H = po zahtevah naročnika
Pokrov: povozni ali pohodni;
Dotočni kanal PVC, PE, GRP, NL z nazivnim premerom DN1 = 100 do 400 mm;
Tlačni cevovod PE ali AISI304(316) z nazivnim premerom DN2 = 40 do 150 mm (odvisno od kapacitete črpalk);
Potopne črpalke: Po zahtevah naročnika;
Elektro krmilna oprema: Po zahtevah naročnika;
Vstopna lestev (opcija);
Podest (opcija);
Lovilne košare za večje mehanske delce. (opcija)
Telemetrija (opcija)

Comments are closed.